Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Polityka Ochrony Danych osobowych
CAŁODOBOWE CENTRUM MONITORINGU:
(+48) 22 472 44 22
(+48) 22 353-86-86

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

SPIS ZAGADNIEŃ:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. INFORMCJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5. CZAS PRZETWARZANIA

6. TWOJE PRAWA

7. BEZPIECZEŃSTWO

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzasz nam swoje informacje, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Ciebie bardzo ważne. Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

Niniejsza polityka prywatności, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedynie informacją w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

2.     IDENTYFIKACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.rrsecurity.pl jest
RR Security Grupa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-034 Warszawa) przy ul. Warecka 9/55 (dalej zwanym Administratorem) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Masz prawo skontaktować się z nami poprzez:

·         formularz kontaktowy udostępniony na stronie www.rrsecurity.pl

e-mailowo,wysyłając wiadomość na adres: biuro@rrsecurity.pl

telefonicznie: 22 353 86 86.

Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w osobie Pana Damiana Stachyra, z którym macie Państwo prawo się skontaktować e-mailowo d.stachyra@abi-warszawa.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez RR Security Grupa Sp. z o.o.

Oświadczamy, że:

·         dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

·         dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3.     Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika
z działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli Chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej zdefiniowanym celu:

·         w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony formularz kontaktowy oraz udzielenia Tobie rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć możemy prosić Cię o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Ciebie tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy)
w stosunku do celu jaki chcemy osiągnąć. Dlatego też w formularzu kontaktowym, dane obowiązkowe dotyczą wyłącznie: Imienia oraz adres e-mail. Pozostały zakres danych jest dobrowolny, a przetwarzanie ich odbywa się wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą Masz prawo wycofać w każdym dowolnym momencie.

·         w celu podjęcia za Twoją wyraźną zgodą przyszłych działań marketingowych, poprzez wysyłanie na wskazany adres e-mail ofert handlowych, aktualnych promocji i innych informacji handlowych. Masz prawo w każdym dowolnym momencie do wycofania udzielonej zgody.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

-        Imię

-        Adres e-mail

-        Numer telefonu

-        Nazwa firmy / organizacji

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza
RR Security Grupa Sp. z o.o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

·         Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza RR Security Grupa Sp. z o.o., jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

·         Odbiorcą są spółki powiązane kapitałowo lub osobowo (spółki w Grupie Kapitałowej RR Security)

Jako organizacja tworzymy razem z spółkami powiązanymi kapitałowo lub osobowo Grupę Kapitałową
w ramach, której następuje specjalizacja świadczonych usług. Dlatego też, dane użytkownika w zależności od tematu przysłanego zapytania mogą zostać udostępnione spółce w ramach Naszej Grupy Kapitałowej wyspecjalizowanej w świadczeniu określonego rodzaju usług. Celem takiego podejścia jest zapewnienie profesjonalnej odpowiedzi oraz skrócenie czasu obsługi procesu przesłanego zapytania.

·         Administrator strony www

W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny. Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną mają dostęp do Twoich danych zebranych przez stronę www (takich jak: Imię, Adres e-mail, Numer telefonu, Nazwa podmiotu/organizacji).

·         Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza RR Security Grupa Sp. z o.o., jeśli
w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

-        dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych

-        egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

-        wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

-        ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.rrsecurity.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 

4.     Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

·         Konieczność realizacji umowy, której Jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, udostępniony na Naszej stronie www, wyłącznie w stosunku do danych obowiązkowych. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania np. jeśli nie podasz Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na przysłane zapytanie.

·         Twoja zgoda na przetwarzanie, niektórych kategorii danych, w określonym celu np. danych nieobowiązkowych takich jak: numer telefonu, nazwa firmy i innych w zależności od wyboru formy formularza kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne i w każdym dowolnym momencie Masz prawo do jej wycofania. Podanie danych umożliwi nam nawiązanie
z Tobą bezpośredniego kontaktu przez Naszego przedstawiciela oraz spersonalizowania oferty względem Twojej firmy i potrzeb.

·         Konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:

-        zarządzanie stroną www;

-        dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz

-        zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni;

-        obsługi przysłanego zapytania w zależności od kategorii wybranego tematu rozmowy
w ramach udostępnienia danych spółkom w ramach Grupy Kapitałowej.

-        marketing własnych usług lub produktów poprzez wysyłanie Tobie na wskazany adres e-mail, informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody.

 

5.     CZAS PRZETWARZANIA

Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego określiliśmy czas ich przetwarzania na:

·         2 lata, w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, liczone od dnia pozyskania zgody, jako podstawy prawnej procesu. Po tym okresie, w sytuacji braku możliwości uzyskania nowej zgody lub innej podstawy prawnej obligującej Nas do kontynuowania procesu przetwarzania, Twoje dane zostaną usunięte z Naszych systemów informatycznych oraz systemów podmiotów trzecich, którym przekazaliśmy dane;

·         3 lata w stosunku do danych przetwarzanych do realizacji umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem, w stosunku do podmiotów prawnych, liczony od momenty zakończenia podstawy prawnej przetwarzania danych;

·         10 lat w stosunku do danych przetwarzanych do realizacji umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem, w stosunku do osób fizycznych, liczony od momenty zakończenia podstawy prawnej przetwarzania danych.

 

6.     TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

·         W każdym dowolnym czasie Masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

·         Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez Ciebie prawa do bycia zapomnianym.

·         Masz prawo dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to Możesz zrealizować osobiście w siedzibie RR Security Grupa Sp. z o.o., lub poprzez formularz kontaktowy lub kontaktując się z Naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

·         Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście
w siedzibie RR Security Grupa Sp. z o.o. w sekretariacie lub poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.

·         Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w siedzibie RR Security Sp. z o.o. lub poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.

·         Dodatkowo Masz prawo do przeniesienia Swoich danych z Naszych systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

 

7.     bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu RR Security Grupa Sp. z o.o.. W szczególności:

·         stosujemy szyfrowanie SSL

·         kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;

·         dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.